bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 11

Zjevilať se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem,