bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 12

Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě,