bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 13

Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista,