bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 14

Kterýž dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, a očistil sobě samému lid zvláštní, horlivě následovný dobrých skutků.