bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 2

Starci ať jsou střízliví, vážní, opatrní, zdraví u víře, v lásce, v snášelivosti.