bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 3

Tak také i staré ženy ať chodí zbožně, v oděvu příslušném a ať nejsou převrhlé, ani mnoho vína pijící, dobrým věcem učící,