bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 4

Aby mladice vyučovaly, kterak by muže své i dítky řádně milovaly,