bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 5

A byly šlechetné, čistotné, netoulavé, dobrotivé, mužům svým poddané, aby nebylo dáno v porouhání slovo Boží.