bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 6

Takž i mládenců napomínej k středmosti,