bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 7

Ve všech věcech sebe samého vydávaje za příklad dobrých skutků, a zachovávaje v učení celost, vážnost,