bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 8

Slovo zdravé bez úhony, aby ten, jenž by se protivil, zastyděti se musil, nemaje co zlého mluviti o vás.