bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 9

Služebníky uč, ať jsou poddáni pánům svým, ve všem jim se líbíce, neodmlouvajíce,