bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 1

Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého,