bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 10

A opět: Ty, Pane, na počátku založil jsi zemi, a díla rukou tvých jsouť nebesa.