bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 11

Onať pominou, ty pak zůstáváš; a všecka jako roucho zvetšejí,