bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 13

A kterému kdy z andělů řekl: Seď na pravici mé, dokavadž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých?