bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 2

Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil.