bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 4

Tím důstojnější nad anděly učiněn, čím vyvýšenější nad ně jméno dědičně obdržel.