bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 5

Nebo kterému kdy z andělů řekl: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opět: Já budu jemu Otcem, a on mi bude Synem?