bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 7

A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly své duchy, a služebníky své plamen ohně;