bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 8

Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť berla království tvého.