bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 10