bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 10

Nebo ještě v bedrách otce byl, když vyšel proti němu Melchisedech.