bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 12

A poněvadž jest kněžství přeneseno, musiloť také i Zákona přenesení býti.