bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 13

Nebo ten, o kterémž se to praví, jiného jest pokolení, z kteréhožto žádný při oltáři v službě nebyl.