bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 14

Zjevné jest zajisté, že z pokolení Judova pošel Pán náš, o kterémžto pokolení nic z strany kněžství nemluvil Mojžíš.