bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 15

Nýbrž hojněji to zjevné jest i z toho, že povstal jiný kněz podle řádu Melchisedechova,