bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 16

Kterýžto učiněn jest knězem ne podle zákona přikázaní tělesného, ale podle moci života neporušitelného.