bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 17

Nebo svědčí Písmo, řka: Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova.