bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 18

Stalo se zajisté složení onoho předešlého přikázaní, protože bylo mdlé a neužitečné.