bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 19

Nebo ničehož k dokonalosti nepřivedl Zákon, ale na místo jeho uvedena lepší naděje, skrze niž přibližujeme se k Bohu.