bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 2

Kterémužto Abraham i desátek dal ze všeho. Kterýž nejprvé vykládá se král spravedlnosti, potom pak i král Sálem, to jest král pokoje,