bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 20

A to tím lepší, že ne bez přísahy.