bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 22

Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn jest Ježíš.