bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 23

A také onino mnozí bývali kněží, protože smrt bránila jim vždycky trvati;