bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 24

Ale tento poněvadž zůstává na věky, věčné má kněžství.