bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 25

A protož i dokonale spasiti může všecky přistupující skrze něj k Bohu, vždycky jsa živ k orodování za ně.