bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 3

Bez otce, bez matky, bez rodu, ani počátku dnů, ani skonání života nemaje, ale připodobněn jsa Synu Božímu, zůstává knězem věčně.