bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 4

Pohleďtež tedy, kteraký ten byl, jemuž i desátky z kořistí dal Abraham patriarcha.