bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 6

Tento pak, jehož rod není počten mezi nimi, desátky vzal od Abrahama, a tomu, kterýž měl zaslíbení, požehnání dal.