bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 7

A jistě beze všeho odporu menší od většího požehnání béře.