bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 8

A tuto desátky berou smrtelní lidé, ale tamto ten, o němž se vysvědčuje, že jest živ.