bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 7 verš 9

A ať tak dím, i sám Léví, kterýž desátky béře, v Abrahamovi desátky dal.