bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 1

Mělať pak i první ona smlouva ustanovení z strany služeb a svatyni světskou.