bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 10

Toliko v pokrmích a v nápojích, a v rozličných umýváních a ospravedlňováních tělesných, až do času napravení, záležející.