bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 11

Ale Kristus přišed, nejvyšší kněz budoucího dobrého, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení,