bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 12

Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev, všel jednou do svatyně, věčné vykoupení nalezl.