bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 13

Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel jalovice, pokropující poskvrněných, posvěcuje jich k očištění těla,