bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 16

Nebo kdež se děje kšaft, potřebí jest, aby k tomu smrt přikročila toho, kdož činí kšaft.