bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 17

Kšaft zajisté těch, kteříž zemřeli, pevný jest, poněvadž ještě nemá moci, dokudž živ jest ten, jenž kšaft činil.